模式 A B C D E F G H I * * [m³/ h]潜力 *[公斤重量]
ET750 D1000 750 350 1600 1800 500 600 2010 2300 600 220 ÷ 400 3.200 + 90公斤/米
ET500 D1000 500 350 1600 1600 500 600 2010 2300 600 140 ÷ 233 2.100 + 60公斤/米
ET400 D700 400 300 1200 1400 400 460 1400 1800 500 90 ÷ 170 1000 + 42公斤/米
ET360 D500 360 280 1000 1100 350 410 1130 1460 360 58 ÷ 100 565 + 33公斤/米
ET320 D500 320 220 880 1000 300 350 970 1300 320 36 ÷ 85 470 + 28公斤/米
ET260 D400 260 220 780 1000 260 310 870 1140 260 26 ÷ 62 300 + 21公斤/米
ET220 D400 220 220 780 1000 260 310 870 1140 260 9 ÷ 30 270 + 16公斤/米
ET220 D400 220 220 780 1000 260 310 870 1140 260 9 ÷ 30 270 + 16公斤/米
ET160 D250 160 160 510 700 160 210 505 735 160 6 ÷ 15 140 + 12公斤/米

**数据以2.5米/秒的速度计算,不包括车管所

它的各个部分都很大,构造坚固理性, 这是一种能够承受最大使用条件的机器. 在运输的关键部位放置特殊的门和可拆卸的部件,便于检查和必要时的维护. 这两种弹头都是由螺栓元件制成的,并配有可互换的磨损板. 树木由垂直的支架支撑. 滑轮可以有一个连续的滚动板外壳, 根据操作条件,将其涂成橡胶或笼状.

回程弹头可配备防污染摇篮,以减少运输材料的废物. 杯子的形状和使用的材料也取决于操作条件. 车型可以是平行的或正交的,也可以是直接插入车轴的拉杆,也可以是减速器与车轴之间的弹性耦合耦合. 通常使用的材料是碳钢或不锈钢. 它配备了各种标准安装设备.